סקר שביעות רצון

לקוחות נכבדים,

במסגרת השאיפה של חברת תמחש לרמת איכות ושרות גבוהים, אנו מבצעים תקופתית מדידה באמצעות "סקר שביעות רצון לקוח".

לצורך כך, נודה לך על מילוי הסקר בהתאם לראות עיניך.

אנו רואים בסקר זה מידע חיוני אשר יתרום לגיבוש תמונת מצב עדכנית ומאמינים כי ניתוח תוצאותיו יאפשר לנו למקד את פעולתנו לשיפור וייעול החברה בעתיד.


יש לסמן את מידת שביעות רצונך מהפרמטרים הבאים, 1  -נמוך / 5 - גבוה