הנהלת החברה

  • יוני הוורדי – מנכ"ל ובעלים
  • אורן קריסי - מנהל מפעל אשקלון
  • נחמיאס דויד - מנהל מכירות
  • מריה ריבלקו – מנהלת פיתוח
  • ליזי אבישר – מנהלת כספים
  • יוסי ראלי – מנהל רכש
  • תומר גילהר - מנהל מערכות מידע
  • מינה רייתן - מנהלת אתר האינטרנט